Příklady a otázky, 2.redukované vydání
Příklady a otázky, 2.redukované vydání
Autor: doc. Ing. František Podzimek, CSc.
V roce 2012 vyšla skripta Radiologická fyzika - Příklady a otázky v tištěné podobě v nakladatelství ČVUT a byla připravena i v podobě online publikace ve všech dostupných formátech (pdf, ePub, MOBI) s „tvrdou" i „sociální" ochranou DRM vhodnou pro většinu druhů elektronických čteček knih a tabletů. Všechny verze (tištěná i online) jsou stále dostupné na adrese www.frpo.eu.
Učební text byl rozdělen na osm tematických okruhů. V úvodu každé kapitoly byly uvedeny základní pojmy, vztahy a vzorce potřebné k řešení 25 modelových příkladů v každé kapitole, z nichž byly vždy čtyři příklady vzorově vyřešeny. Celkem sbírka obsahuje 230 příkladů, z toho 33 řešených. Na konci textu je soubor 230 kontrolních otázek s mnohočetným výběrem odpovědí. Soubor otázek vychází z předpokládaného rozsahu teoretických znalostí.

K rozšíření využívání online publikací je nyní k dispozici 2. redukované vydání těchto skript ve všech dostupných online formátech (pdf, ePub, MOBI) s „tvrdou" i „sociální" ochranou DRM vhodnou pro většinu druhů elektronických čteček knih a tabletů, které jsou nyní zdarma u vybraných prodejců.

Redukovaná verze obsahuje pouze 230 příkladů, z toho 33 řešených a soubor 230 kontrolních otázek s mnohočetným výběrem.