Formáty a ochrany elektronických knih
Elektronická kniha může být vydána ve velkém počtu formátů. Každý má své specifické vlastnosti a hodí se pro různá čtecí zařízení. Vybrali jsme pouze ty formáty, které umožňují dodržet v maximální míře sazbu knihy. Ve čtečkách tedy kniha vypadá velmi podobně jako originální papírová kniha.Výběrem formátů jsme také pokryli kompatibilitu se všemi čtecími zařizeními.
Formáty elektronických knih
ePub
Univerzální knižní formát založený na standardu IDPF (The International Digital Publishing Forum). Firma ADOBE použila tento formát a přidala k němu specifické DRM, tento formát podporují čtečky a v omezené míře (hlavně kvůli DRM) i mobilní zařízení.

• Univerzální formát
• Ideální pro většinu čtecích zařízení
MOBI (Kindle)
Knižní formát požívaný firmou Amazon pro čtečky Kindle. V omezené míře ho podporují i jiná zařízení.
PDF a PDF pro čtečky
Formát hodící se spíše pro čtení odborné literatury na počítači, nicméně podporuje ho většina čteček i mobilních zařízení. Nevýhodou tohoto formátu je, že se při zvětšování/zmenšování textu mění sazba a odstavce se rozpadají, nebo se nezobrazuje celý odstavec na stránce a čtení je méně pohodlné.
Používané ochrany
Do většiny prodávaných elektronických knih je vložený ochranný mechanizmus, který si klade za cíl zamezit neoprávněnému šíření knihy po internetu. Způsobů je několik, společná je používaná zkratka DRM.
Co je DRM?
Zkratka ze slov Digital Rights Management a znamená systém pro ochranu autorských práv, který je používán jako zabezpečení elektronických souborů. DRM chrání e-knihu před zneužitím (volným užitím, kopírováním apod.).
Social DRM
Sociální DRM je v podstatě vodoznak nebo jeho obdoba, která se k dílu přidá a jednoznačně jej spojí s kupujícím. V případě elektronických knih to vypadá tak, že se na začátek knihy umístí věta „zakoupeno na serveru Alza.cz". Kniha je pak bez dalších technických omezení a lze ji přímo číst ve všech čtečkách, které daný formát podporují.
Adobe DRM
Silnější forma ochrany, kde se využívá principu autorizace uživatele a jeho čtečky. Knihu je pak možné číst pouze na autorizovaných zařízeních. Před prvním nákupem je nutné splnit několik podmínek:

• Ověřit kompatibilitu Vaší čtečky v seznamu podporovaných zařízení.
• Vytvoření Adobe ID - registrací na stránkach Adobe.cz.
• Instalace programu Adobe Digital Editions - link na stažení, program je bohužel pouze v angličtině.
• Autorizace počítače a čtečky - provádí se z prostředí programu Adobe Digital Edition vložením Adobe ID a připojením čtečky.
Kryptované soubory dané aplikace