Knihy vydané v roce 2013
Radiologická fyzika – Fyzika ionizujícího záření
Radiologická fyzika – Fyzika ionizujícího záření seznamuje čtenáře se základy fyziky ionizujícího záření, od jeho vzniku, vlastností, zdrojů, mechanizmů interakcí s živou i neživou hmotou, s možností jeho detekce až po jeho aplikace a využití, výskyt v životním prostředí, ochranou před jeho účinky i možnostmi jeho zneužití.
Příklady a otázky, 2.redukované vydání
Učební text je rozdělen na osm tematických okruhů. V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny základní pojmy, vztahy a vzorce potřebné k řešení 25 modelových příkladů v každé kapitole. Celkem sbírka obsahuje 230 příkladů, z toho 33 řešených. Na konci textu je soubor 230 kontrolních otázek s mnohočetným výběrem odpovědí.
Knihy vydané v roce 2012
Radiologická fyzika – příklady a otázky
Radiologická fyzika – příklady a otázky - je určena především vysokoškolským studentům bakalářského studijního oboru „Radiologický asistent“ FBMI ČVUT k prohloubení učiva v základním kurzu radiologické fyziky I a II. Využití najde také u studentů ostatních bakalářských i magisterských oborů FBMI ČVUT.